Гравитек човешки ресурси

Софтуерът на Гравитек за управление на човешките ресурси е комбинация от системи и процеси, която свързва управлението на човешките ресурси и информационните технологии. Този софтуер може да трансформира изцяло работното място, като осигури по-голяма ефективност на работните процеси. Облачните услуги помагат на служителите по човешки ресурси и собствениците на компаниите да получат информация за служителите и за дейността им от различни локации и устройства.

Gravitech HR

Профили на служители

Отделът за човешки ресурси проследява информацията за служителите - умения, способности, работен опит, образование и заплати. Отпуски и болнични може да се генерират и одобряват чрез системата. В история може да следите промените, които са правени по профила на служителя. По този начин HR софтуерът записва цялата информация, свързана със служителите.

Gravitech HR

Планиране и анализ на работната сила

Гравитек човешки ресурси дава възможността за изготвяне на графици за свършената работна дейност по часове и дни. На всеки служител е делегирано попълването на тези графици с информация за това, за кой клиент, кой проект или задача е работено в даден времеви диапазон.

Тъй като системата е изградена от интегрирана база данни с информация за персонала, тя също така изготвя отчети, които специалистите по човешки ресурси или собствениците могат да използват, за да анализират показатели на работната сила. Софтуерът позволява да се определи производителността на даден служител. Освен това, дава възможност да се изчисли себестойност на услугата, предоставяна на дадена компания.

Използвайте данни и анализи на Гравитек човешки ресурси за по-бързо и по-лесно вземане на бизнес решения. Нашите отчети за ЧР опростяват планирането на работната сила, за да подпомогнат елиминирането на празноти в ресурсите, които спъват успеха на бизнеса.

Gravitech HR

Сигурност

Сигурността на достъпа и данните е от изключителна важност, когато става въпрос за HR софтуер. Информацията, която се съхранява в системата, е особено чувствителна, тъй като става въпрос за лични данни и затова трябва да се избере сигурен метод за техния пренос.

Вътрешната сигурност също е от решаващо значение – информацията трябва да бъде достъпна само до определени потребители, които имат различни нива на достъп в зависимост от това, кое е необходимо на определената длъжност.

Gravitech HR

Предимства

Гравитек Човешки Ресурси предлага много добри възможности за адаптивност към сложни управленски модели на различни по тип организации, от всички сфери на бизнеса.

Гравитек Човешки Ресурси автоматизира специфични за дадена компания процеси и процедури за управление на човешкия капитал.

Вградените отчети подпомагат вземането на ефективни решения на всички нива на управлението. Комбинирани отчетите от останалите модули - CRM, фактуриране и склад, те дават пълна информация относно работата на компанията.

Този сайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Прочетете още

LoadIndicator